เมืองเสน่ห์กาหลง มหาเสน่ห์ มหาเมตตา มหานิยม
Khalong Amulet
2278
10
ซ่อนแถบด้านข้าง

อานิสงส์แห่งการกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

[คัดลอกลิงก์]
tak2012 โพสต์เมื่อ 10-1-2013 18:47 | แสดงโพสต์ทั้งหมด |โหมดอ่าน
พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นหนึ่งใน “เจดีย์ ๔ ประเภท” ที่ควร
เคารพ กราบไหว้ บูชา สักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อความเป็นสิริ
มงคลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของตน
เจดีย์ ๔ ประเภท ที่ควรแก่การเคารพ กราบไหว้ บูชา สักการะของพุทธศาสนิกชนที่พระ
พุทธเข้าตรัสรู้ไว้ คือ
๑. ธาตุเจดีย์ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
๒. บริโภคเจดีย์ สิ่งของหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเคยใช้สอย ทรงเคยเกี่ยวข้องไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นอาทิ และบาตร จีวร สังฆาฏิ กุฏิ วิหาร
ศาลา อาคาร อาราม ที่เคยทรงใช้เคยประทับจำพรรษา ฯลฯ ล้วนนับเป็นบริโภคเจดีย์ได้ทั้งหมด
๓. ธรรมเจดีย์ เจดีย์บรรจุพระธรรม เช่น คัมภีร์ใบลานที่จารึกพระพจน์ หรือคัมภีร์
พระไตรปิฎก หนังสือธรรมมะ เป็นต้น
๔. อุทเทสิกเจดีย์ เจดีย์ที่สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า คือ พระพุทธปฏิมาทั้งหลายที่จัดสร้างขึ้น
ด้วยรูปแบบทางศิลปกรรม และขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีกระจายกันอยู่ทั่วทุกมุมของโลก
ผู้ที่มีโอกาสได้กราบไหว้บูชาสักการะเจดีย์ทั้ง ๔ ประเภทอันเป็นบุญเขตที่นับเนื่องกับ
พระพุทธเจ้านี้แล้วย่อมได้รับผลนิสงฆ์อันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอเนกประการ กล่าวคือ
๑. ได้รำลึกถึงพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นยอดแห่งอภิปูชนียบุคคลที่ทวยเทพยดา
และมนุษย์ต่างก็ยอมรับนับถือว่าเป็นพระบรมศาสดาของตน
๒. ได้เข้าเฝ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแทบเบื้องพระยุคลบาท อันนับเป็นมงคลวโรกาส
ที่ทวยเทพยดาและมนุษย์ต่างก็ถวิลหาปรารถนา จะให้เกิดมีขึ้นสักครั้งในชีวิตของตน แต่โอกาสเช่นนี้ก็มี
ได้แสนยาก เมื่อโอกาสมาถึงแล้วจึงไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไป
๓. ได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตของตน ให้ดีงามล้ำเลิศ อันเกิดจากการได้
เรียนรู้พุทธประวัติ พุทธจริยา และพุทธธรรม
๔. ได้สั่งสอนบุญกุศลหรือบารมีธรรมที่มีผลานิสงส์นับอเนกอนันต์ เพราะพระอรหันต์
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นเนื้อนาบุญอันเอกอุดมของเทพยดาและประชาชนทั่วโลก
๕. ได้อุปนิสัยปัจจัยในทางดีงาม น้อมนำชีวิตเข้ามาสู่วิถีทางแห่งความสะอาด สว่าง สงบสุข
และอิสรภาพที่แท้
๖. เมื่อได้มากราบไหว้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธา
เลื่อมใส ในพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้น อาศัยความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้เอง ย่อมจะทำให้
จิตใจสงบสุข จึงมีความสุขในปัจจุบันครั้นล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วบุญกิริยาจากการกราบไหว้บูชาพระบรม
สารีริกธาตุย่อมเป็นเหตุปัจจัยนำไปบังเกิดยังสุคติภพที่พึงปรารถนา
๗. ได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนชั้นนำ เพราะการกราบไหว้บูชาสักการะพระบรม
สารีริกธาตุของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติหลักธรรมว่าด้วยการบูชาสิ่งที่ควรบูชา
และใบบรรดาสิ่งที่ชาวพุทธควรบูชานั้นจะมีสิ่งใดที่ควรบูชา ยิ่งไปกว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์เป็นไม่มีอีกแล้ว

โดย...นที เมืองมา วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 2รัก +25 หลง +25 ร้อนแรง +10 เสน่ห์แรง +10 ย่อ เหตุผล
rayden2029 + 10 + 10 + 10 + 10
หิรัญ + 15 + 15

ดูบันทึกคะแนน

ตัวเลขทั้ง 7 ในเบอร์มือถือ สามารถบ่งบอกนิสัยตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อย่ารอให้ชีวิตคุณดีก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเลขมือถือให้ดี คุณต้องเปลี่ยนเลขดีก่อน ชีวิตคุณถึงจะดี!! ตัวเลขเสียๆ มักดึงดูดพลังงานเสียๆ เข้ามาทำให้เราผิดหวังในชีวิต ตรงกันข้าม ตัวเลขดีๆ มักดึงดูดพลังงานด้านดีๆ เข้ามาในชีวิต ผนวกกับบุญกรรมเก่าของแต่ละคนว่าจะไปสุดที่ตรงไหน เลขบางตัวเหมาะกับคนหนึ่ง แต่เป็นเลขเสียกับอีกคนหนึ่ง ศาสตร์พลังงานเลขมือถือ บางส่วนอิงจากโหราศาสตร์ไทย บางส่วนมาจากการเก็บสถิติ ศาสตร์เลขมือถือต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ในการวางตัวเลขมือถือให้เหมาะสม หลายคนเมื่อทราบผลการวิเคราะห์เบอร์มือถือของตนแล้วว่า ดี ร้าย อย่างไร แต่ยังพร้อมยอมทนใช้อยู่ ไม่รู้ทำไม เหตุผลง่ายนิดเดียว "เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตน" เมื่อถึงเวลา ฟ้าจะเปิดทางให้ท่านเปิดใจรับเรื่องมงคลดีๆ เข้ามาเสริมความรุ่งเรืองชีวิตท่านเอง จงจำไว้ ดวงคนเลือกเบอร์มาใช้เอง เบอร์ใครเบอร์มัน ไม่ซ้ำกัน หากท่านศรัทธาในศาสตร์พลังตัวเลขแล้ว ขออย่าลังเล หรือสงสัย อย่ารีรอทนใช้เบอร์เสียๆ เพื่อดึงดูดเรื่องร้ายๆ มารอเพื่อส่งผลแล้วค่อยเปลี่ยนเบอร์มือถือ วันนี้ คุณมีทางเลือกใช้ชีวิตแบบติดเทอร์โบได้ มัวช้าอยู่ทำไม? บริการวิเคราะห์เบอร์มือถือ วางเลขมงคล เรื่องการงาน การเงิน ความรัก โทร 09ุ ุ42282289 LINE ID: cholvibul
PHALAT โพสต์เมื่อ 10-1-2013 19:48 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สาธุ ทะลุฟ้า ขอบพระคุณสิ่งดีที่เสนอมา
suriyon โพสต์เมื่อ 10-1-2013 19:51 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ
หิรัญ โพสต์เมื่อ 10-1-2013 20:03 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ..
picnicza โพสต์เมื่อ 10-1-2013 20:09 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ
rayden2029 โพสต์เมื่อ 10-1-2013 20:32 | แสดงโพสต์ทั้งหมด

สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆ
batmonk โพสต์เมื่อ 10-1-2013 22:47 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ
kraiwit โพสต์เมื่อ 11-1-2013 09:59 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนา บุญด้วยครับ
cck05 โพสต์เมื่อ 11-1-2013 13:08 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
pn-autogas โพสต์เมื่อ 14-1-2013 08:44 | แสดงโพสต์ทั้งหมด"นะโมพุทธายะ อิติปิโสภควา อริยะ อ็องสรวง
สัมปันโณ ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะ อะหังนุกา"

"ออย เตียน สรูล ออยเพิ่มพูล บายตึ๊กเจีย"
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับโพสต์นี้ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครเป็นชาวเมืองเสน่ห์กาหลง

รายละเอียดเครดิต

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำย้อนกลับ /1 ถัดไป

รายชื่อผู้กระทำผิด|Archiver|Mobile|เมืองเสน่ห์กาหลง (Khalong Charming Town)

GMT+7, 10-7-2020 23:41 , Processed in 0.041671 second(s), 13 queries , XCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้