เมืองเสน่ห์กาหลง มหาเสน่ห์ มหาเมตตา มหานิยม
Khalong Amulet
2713
11
ซ่อนแถบด้านข้าง

บทอธิฐานจิตเสกพระเครื่อง ของ หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน

[คัดลอกลิงก์]
บทอธิฐานจิตเสกพระเครื่อง
ของ หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน วัดตาล ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
................เคดิตเว็บพลังจิต

สาธุ สาธุ สาธุ
อิติปิโสภะคะวา ข้าพเจ้าจะขอกล่าวสรรเสริญพระคุณบิดามารดา คุณนางแม่พระโพสพเจ้า ๑๙ คุณพระพุทธเจ้า ๕๖ คุณพระธรรมเจ้า ๓๘ คุณพระสงฆเจ้า ๑๔ คุณพระอาจารย์ ๓๐ ทัต คุณพระกรรมวาจา คุณพระอุปัชฌาย์ คุณพระกรรมฐาน คุณพระธรณี ๒๑ คุณพระแม่คงคา ๑๒ คุณพระพาย ๖ คุณพระเพลิง ๗ คุณพระอากาศ ๑๐ ทัต คุณอักษร ๔๔ คุณอักขระ ๓๓ คุณอัสสวาส คุณปัสสวาส คุณมิสสวาส คุณดวงแก้ว ๓ ประการ คุณศีล ๕ คุณศีล ๘ คุณศีล ๑๐ คุณศีล ๒๒๗ คุณปัญญา คุณพระโสดา คุณพระสกิทาคา คุณพระอนาคา คุณพระอรหันต์ คุณมรรค ๔ คุณผล ๔ คุณพระนิพพาน ๑ จึงเป็น ๙ คุณพระนวโลกุตตรธรรม

ขอเดชะข้าพเจ้าได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์วิชาการใดๆ ขอให้ประสิทธิ คุณพระอาทิตย์ ๖ คุณพระจันทร์ ๑๕ คุณพระอังคาร ๘ คุณพระพุธ ๑๗ คุณพระเสาร์ ๑๐ ทัต คุณพระพฤหัสบดี ๑๙ คุณพระราหู ๑๒ คุณพระศุกร์ ๒๑ คุณพระเกตุ ๙ คุณท้าวเวสสุวรรณอันเรืองเดช คุณพระนเรศ คุณพระนารายณ์ คุณพระอินทร์ คุณพระพรหม คุณพระยม คุณพระกาฬ คุณพระจตุโลกบาลทั้งสี่ คุณพระมาตุลี คุณพระภูมิเจ้าที่ คุณสมเด็จพระเจ้ากรุงพาลี และพระไวยทัตเทวาเป็นที่เคารพแก่ชุมชน คุณทาน คุณศีล คุณสัจจะ คุณวิริยะ คุณขันติบารมี คุณพระพรหมวิหารสี่ เป็นที่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คุณพระคาถา ว่านยา เลขยันต์ พิสมร ตะกรุด ประเจียด และมงคล คุณทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์จบพระไตรปิฎก คุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระธาตุคาถา คุณพระสถูปเจดีย์ คุณพระศรีมหาโพธิ์ อันรุ่งโรจน์ชัชวาล คุณพระพรหมวิหารทั้ง ๗๐๐,๐๐๐ จักรวาล โดยคณนา คุณพระโมคคัลลาน์ คุณพระสารีบุตร คุณพระอุปคุตเถระ คุณภควัมบดี คุณพระตรีนิสิงเห ขอเดชะพระคุณทั้งผอง คุณพระฤๅษีนารอด คุณพระฤๅษีนารายณ์ คุณพระฤๅษีตาวัว คุณพระฤๅษีตาไฟ คุณพระฤๅษีประลัยโกฏิ พระคุณสมเด็จพระมหาฤๅษี ๑๐๘ พระองค์อันทรงฤทธา พระคุณพระมหากษัตริย์อันสูงสุด พระคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๙๐๐,๐๐๐ จักรวาล

สาธุ สาธุ สาธุ
อิติปิโสภะคะวา ข้าพเจ้าจะขอกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณัง พระธรรมคุณัง พระสังฆคุณัง คุณบิดามารดา คุณครูอุปัชฌาย์คุณัง ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระอิศวรผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเป็นตาซ้าย ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระนารายณ์เสด็จมาเป็นตาขวา ขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก ขออัญเชิญพระยานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาลย์ ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นหัวใจ ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด จงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

สาธุ สาธุ สาธุ
ข้าพระบาท ข้าพระบาท ข้าพเจ้า นึกถึงพระคุณ บุญคุณ พระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ สูงสุดยอดไม่มีประมาณ ไม่มีที่เปรียบ ไม่มีอะไรจะวัด ครูบาอาจารย์ ๑๐๘ ครูบาอาจารย์ ๑๐๘ ครูบาอาจารย์ ๑๐๙ ครูบาอาจารย์ ๑๐๙ ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทย ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทย ครูบาอาจารย์เก่าแก่ ร้อยปี พันปี หมื่นปี แสนปี ล้านปี โกฏิปี ร้อยโกฏิ พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสนโกฏิ ล้านโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ ครูบาอาจารย์เก่าแก่ ร้อยกัลป์ พันกัลป์ หมื่นกัลป์ แสนกัลป์ ล้านกัลป์ โกฏิกัลป์ พระมหาบรมจอมโกฏิกัลป์ มากนับไม่ถ้วน บรมครู บรมบูรพาจารย์ บรมปรมาจารย์ ทิศาปาโมกข์ พระครูเฒ่า เก่าก่อน ปัจจุบัน พระครูเลข พระครูยันต์ พระครูว่าน พระครูยา พระครูตำรับ พระครูตำรา พระครูเวทมนต์ดลคาถา พระครูนะโม ก ข ก กา พระครูอักขระขอมไทย จบหมดสิ้น ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนมา ครูบาอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังมา จนกระทั่งครูพักลักจำ บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยตัวเดียว บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยทุกๆ ตัว บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน เป็นโกฏิ ร้อยโกฏิ พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสนโกฏิ ล้านโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยมากนับไม่ถ้วน บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยมากไม่มีประมาณ บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยมากไม่มีที่เปรียบ บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยมากไม่มีอะไรจะวัด บุญคุณครูบาอาจารย์ กสิน ๑๐ อภิญญา ๖ สมาบัติ ๘ กรรมฐาน ๔๐ พระวิปัสสนากรรมฐาน พระมหาบาลีอภิธรรม พระคาถาอาการวัตตาสูตร ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก มหาพุทธาภิเษก มหาชินบัญชร ครูบาอาจารย์ พระมหาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร มหาสมัยอาทิตต์อนัตต์ พระมหาคาถาพัน คาถาหมื่น คาถาแสน พระมหาปาฏิโมกข์ ครูบาอาจารย์ ๑๒ ตำนาน ๗ ตำนาน มนต์พิธี ครูบาอาจารย์ภาณยักษ์ ครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ อาฬารดาบส อุทกดาบส ชีวกโกมารภัจจ์ ครูบาอาจารย์ธรรมโชติสมัยศึกบางระจัน ครูบาอาจารย์ นักธรรม นักเทศน์ นักสวด นักแหล่ ครูบาอาจารย์โหร ครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ ครูบาอาจารย์มหาคงกระพัน มหาแคล้วคลาด มหาอุด มหาอำนาจ เมตตา มหานิยม มหาโชค มหาลาภ ครูบาอาจารย์เสดาะกุญแจโซ่ตรวน

ครูบาอาจารย์เสกใบมะขามเป็นตัวต่อ ครูบาอาจารย์เสกขวานเป็นไก่ ครูบาอาจารย์เสกสังกะสีเป็นปลากัด ครูบาอาจารย์เสกหัวปลีเป็นตัวกระต่าย ครูบาอาจารย์เสกดอกแคเป็นนกกระยาง ครูบาอาจารย์แปลงเป็นจรเข้ ครูบาอาจารย์แปลงเป็นเสือโคร่ง ครูบาอาจารย์สะกดเรือบิน สะกดรถ สะกดเรือ ครูบาอาจารย์ระเบิดน้ำ ครูบาอาจารย์เดินบนน้ำ ครูบาอาจารย์ล่องหนหายตัว ครูบาอาจารย์เหาะเหิรเดินบนอากาศ ครูบาอาจารย์ ๑๕ ชั้นดิน ครูบาอาจารย์ ๑๖ ห้องชั้นฟ้า

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ร้อยพระองค์ พันพระองค์ หมื่นพระองค์ แสนพระองค์ ล้านพระองค์ โกฏิพระองค์ ร้อยโกฏิ พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสนโกฏิ ล้านโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ พระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จล่วงลับไปแล้ว ร้อยกัลป์ พันกัลป์ หมื่นกัลป์ แสนกัลป์ ล้านกัลป์ โกฏิกัลป์ มหาบรมจอมโกฏิกัลป์ มากนับไม่ถ้วน
ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้

นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเสด็จมาตรัสรู้ในอนาคตกาลภายภาคหน้านี้ มากนับไม่ถ้วน นึกถึงพระคุณพระธรรมที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มากนับไม่ถ้วน พระธรรมในปัจจุบันนี้ พระธรรมที่ยังมีมาภายในภาคหน้า มากนับไม่ถ้วน นึกถึงพระคุณพระอริยสงฆ์ พระสมมุติสงฆ์ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มากนับไม่ถ้วน พระอริยสงฆ์ พระสมมุติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ พระอริยสงฆ์ พระสมมุติสงฆ์ที่จะมีมาในภายภาคหน้า มากนับไม่ถ้วน
ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้า พระคุณพระธรรม พระคุณพระสงฆ์ ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ได้เสด็จปรินิพพานล่วงลับไปแล้ว มากนับไม่ถ้วน นึกถึงพระคุณบิดามารดา พระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย คู่สวด พระอุปัชฌาย์ นึกถึงพระคุณ บุญคุณ ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี ศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี เนกขัมมะบารมี เนกขัมมะอุปบารมี เนกขัมมะปรมัตถบารมี ปัญญาบารมี ปัญญาอุปบารมี ปัญญาปรมัตถบารมี วิริยะบารมี วิริยะอุปบารมี วิริยะปรมัตถบารมี ขันติบารมี ขันติอุปบารมี ขันติปรมัตถบารมี สัจจะบารมี สัจจะอุปบารมี สัจจะปรมัตถบารมี อธิษฐานบารมี อธิษฐานอุปบารมี อธิษฐานปรมัตถบารมี เมตตาบารมี เมตตาอุปบารมี เมตตาปรมัตถบารมี อุเบกขาบารมี อุเบกขาอุปบารมี อุเบกขาปรมัตถบารมี นึกถึงพระคุณพระมหาบริจาคทั้ง ๕ ทรัพย์ ร่างกาย บุตรธิดา ภรรยา และชีวิต องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บำเพ็ญมา

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขออาราธนาเสด็จพ่อ เสด็จปู่ เสด็จทวด พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร องค์พระแก้วมรกต เสด็จพ่อปู่พระพุทธชินราช เสด็จพ่อปู่พระมงคลบพิตร เสด็จพ่อปู่วัดพนัญเชิง เสด็จพ่อปู่วัดเกศไชโย เสด็จพ่อปู่พระพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เสด็จพ่อปู่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี เสด็จพ่อปู่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เสด็จพ่อปู่วัดบ้านแหลม แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เสด็จพ่อปู่วัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สาธุ สาธุ สาธุ
เกล้ากระหม่อมขออาราธนาพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ องค์สมเด็จพระสังฆราช มหาสมณเจ้าทั้งสามพระองค์ องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทั้งหลาย องค์สมเด็จพระสังฆราชทั้งหลาย

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
อาตมาภาพขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันสูงสุดยอด องค์สมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าพรหมจอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้ารามคำแหงมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้ารามคำแหงจอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าเม็งรายมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าเม็งรายจอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้านเรศวรมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้านเรศวรจอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้านารายณ์มหาราช องค์สมเด็จพระเจ้านารายณ์จอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินจอมมหาราช องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราช องค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช องค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อาตมาภาพขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันยิ่งใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระยาพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ขออัญเชิญดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ พระยาสีหราชเดโชท่านปราบปรามมหาสงครามอันยิ่งใหญ่ ขออัญเชิญดวงวิญญาณท่านขุนพลเสมาผู้ยิ่งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยา ขออัญเชิญดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ พันท้ายนรสิงห์ ขออัญเชิญดวงพระวิญญาณ วิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้สละชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินไทย

สาธุ สาธุ สาธุ
พระพุทธัง อาราธนานัง พระธรรมมัง อาราธนานัง พระสังฆัง อาราธนานัง
ข้าพระบาท ขออาราธนาพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เสด็จพ่อปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เสด็จพ่อปู่โต วัดระฆัง ขออาราธนาหลวงพ่อศุข หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อรุ่ง หลวงปู่รุ่ง วัดท่ากระบือ จังหวัดสมุทรสาคร พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่วัดเก้ายอด วัดบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อพริ้ง หลวงปู่พริ้ง วัดบางปะกอก ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่กลั่น วัดพระญาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อเดิม หลวงปู่เดิม วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อเงิน หลวงปู่เงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อเอี่ยม หลวงปู่เอี่ยม หลวงทวดเอี่ยม วัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อเอี่ยม หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพ่อแช่ม หลวงปู่แช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต ขออาราธนาหลวงพ่อแช่ม หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม ขออาราธนาหลวงพ่อปาน หลวงปู่ปาน คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ขออาราธนาหลวงพ่อปาน หลวงปู่ปาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขออาราธนาหลวงพ่อขาว หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ บางเขน กรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพ่อแฉ่ง หลวงปู่แฉ่ง วัดบางพัง ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อบุญทัน หลวงปู่บุญทัน จังหวัดปราจีนบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อเสาร์ หลวงปู่เสาร์ พระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ขออาราธนาหลวงพ่อมั่น หลวงปู่มั่น จังหวัดสกลนคร ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่ครูบาศรีวิชัยที่สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ขออาราธนาหลวงพ่อเทียน หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี ขออาราธนาหลวงพ่อคล้าย หลวงปู่คล้าย จังหวัดนครศรีธรรมราช ขออาราธนาหลวงพ่อแดง หลวงปู่แดง วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อเครื่อง หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร จังหวัดอุดรธานี ขออาราธนาหลวงพ่อแหวน หลวงปู่แหวน หลวงทวดแหวน จังหวัดเชียงใหม่ ขออาราธนาหลวงพ่อโต๊ะ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพ่อขาว หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู ขออาราธนาหลวงพ่อมุม หลวงปู่มุม จังหวัดศรีสะเกษ ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่เจ้าคุณนอ วัดเทพศิรินทร์ ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่พระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพ่อเงิน หลวงปู่เงิน วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม ขออาราธนาหลวงพ่อชอบ หลวงปู่ชอบ จังหวัดเลย ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่ครูบาพรหมจักร พระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ขออาราธนาหลวงพ่อผาง หลวงปู่ผาง จังหวัดขอนแก่น ขออาราธนาหลวงพ่อฝั้น หลวงปู่ฝั้น จังหวัดสกลนคร ขออาราธนาหลวงพ่อเทสก์ หลวงปู่เทสก์ จังหวัดหนองคาย ขออาราธนาหลวงพ่ออุตตมะ หลวงปู่อุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อเกษม หลวงปู่เกษม จังหวัดลำปาง ขออาราธนาท่านพระอาจารย์ และหลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงทวด และพระธุดงค์ที่เคร่งครัดทั่วประเทศไทย พระธุดงค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทย ขออาราธนาท่านพระอาจารย์ หลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงทวด พระธุดงค์ที่มีฤทธิ์เดชเดชา ศักดานุภาพทั่วประเทศไทย

สาธุ สาธุ สาธุ
อาตมาภาพขออัญเชิญองค์สมเด็จพระเจ้าพ่อ องค์สมเด็จพระเจ้าปู่ องค์สมเด็จพระเจ้าตา พ่อครูฤๅษีนารอด พ่อครูฤๅษีนารายณ์ พ่อครูฤๅษีตาวัว พ่อครูฤๅษีตาไฟ พ่อครูฤๅษีประลัยโกฏิ พ่อครูฤๅษี ๑๐๘ พระองค์ทรงฤทธา พ่อครูฤๅษีศักดิ์สิทธิ์วิเศษ มากนับไม่ถ้วน อาตมาภาพขออัญเชิญองค์สมเด็จพระภูมิเจ้าที่ องค์สมเด็จพระเจ้ากรุงพาลี องค์สมเด็จพระไวยทัตเทวา อาตมาภาพขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชเจ้า พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองอันเรืองฤทธิ์ อาตมาภาพขออัญเชิญเทพยดาเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผา ห้วยเหว เกาะแก้ว เมืองหลวง จังหวัดวงศ์ เมืองใหญ่ ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ไพรพฤกษา ทุกหย่อมหญ้าลดาวัลย์ มิใช่เท่านั้น อีกทั้งยักษ์ คนธรรพ์ นาคราชผู้เป็นใหญ่ อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเจ้าทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ มหาสมุทรจักรวาล มหาจักรวาล อนันตจักรวาล อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเจ้าทั่วโลก อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเจ้า ๑๖ ชั้นฟ้า อาตมาภาพขออัญเชิญท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ทิศ อาตมาภาพขออัญเชิญพระผู้เป็นใหญ่ พระผู้เป็นเจ้าองค์สมเด็จพระอิศวรนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ

สาธุ สาธุ สาธุ
อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเทวัญทุกชั้นฟ้า องค์สมเด็จพระอิศวรเจ้าโลกาเป็นประธานทรงโคอุสุภราชเป็นยานพาหนะอันใหญ่ยิ่ง ขออัญเชิญองค์สมเด็จขันทกุมารมิ่งโอรสราชทรงพญานกยูงมะยุรยาทพาหนะอันจงดี ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระบรมจักกริชฤทธิเรืองศรีทรงครุฑโบยบินเวหาเหิรไม่มีผู้ใดล่วงเกินประมาทหมิ่น ขออัญเชิญองค์อมรินทร์เจ้าเวชยันต์ พระเวศวกรรมกับพระมาตุลี เทพเจ้าทั่วทั้งจักรราศีทุกแหล่งหล้า พระอาทิตย์เทวาเรืองเดช พระยานรัตนประเวศเที่ยวเวียนวง

สาธุ สาธุ สาธุ
นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ
นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ
ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ
ตโจ ทันตา นขา โลมา เกศา
ทุกขัง สมุทัยยัง นิโรธัง มัคคานัง ภะคะวา ภะคะวา
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สัมพุทเธ อะสังวิสุโล นะโมพุทธายะ วันทานัง ปาสุอุชา ทะโตทุนา ปะคะ หะปะทัง อิสะปะมิ พุทธะสังมิ อิสวาสุ มะอะอุ อิกะวิติ สุทธิเสตโถ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ สังวิทาปุกะยะปะ อาปามะจุปะทีมะสังอังขุ สะธะวิปิปะสะอุ ทุสะนะโส จิเจรุนิ ตันนิพพุติง กะระมะถะ จะภะกะสะ นะมะพะทะ จะอะพะทะ จะอะภะตะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง จิปิเสคิ คิปิจิเส สุสิโม พุทโธภะคะวา สุสิโม ธัมโมภะคะวา สุสิโม สังโฆภะคะวา
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทะทะทะ โรโรโร อะอะอะ สะสะสะ โสโสโส โนโนโน นะโมพุทธายะ

อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ
อิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรถินัง ปิสัมระโลปุสัตพุท โสมาณะกะริถาโธ ภะสัมสัมวิสะเทภะ คะพุทปันทูทัมวะคะ วาโธโนอะมะมะวา อะวิชสุนุตสานุสติ
อิติปิโสภะคะวา อะระหัง อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา สุคะโต อิติปิโสภะคะวา โลกะวิทู อิติปิโสภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ อิติปิโสภะคะวา สัตถาเทวมนุสสานัง อิติปิโสภะคะวา พุทโธ อิติปิโสภะคะวา ภะคะวาติ
พามานาอุ กะสะนะทุ
เตชะสุเนมะ ภูจะนาวิเว
อิติปารมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา
อิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ มะอะอุ อุอะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ
พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทธัง อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทธัง อะระหังพุทโธ
อะระหังสุคโตภะคะวา นะโมพุทธายะ อิติปิพุทโธภะคะวา
อะสังวิสุโล ปุสะพุภะ จิเจรุนิ นะชาลีติ นะมะพะทะ
ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ สารพัดศัตรูวินาศสันติ
สันติปักขาอะปัตตะนา สันติปาทาอะวัญจะนา มาตาปิตาจะนิกขันตา ชาตะเวทะปะฏิกกะมะ พระโสนามะยักโข เมตะทันตะปริวาสะโก อรุณีหะเตโหตุ เตชัยยะมังคลานิ
สุโกปันจะ อากาเสจะ พุทธะทีปังกะโร นะโมพุทธายะ
จะพุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ เวสสะพุทธสะ
สักกัสสะวชิราวุธัง ยะมัสสะนัยนาวุธัง อาฬะวะกัสสะทุสาวุธัง เวสสุวัณณัสสะคธาวุธัง จัตตาโร วา อาวุธานัง เอเตสังอานุภาเวนะสัพเพยักขา ปะลายันติ

บทกรวดน้ำ

บุญกุศลทั้งหลาย มหากุศลทั้งหลาย มหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ข้าพเจ้าขออุทิศให้บิดามารดา อุปัชฌาจารย์ ท่านปู่ย่าตาทวด ปู่ย่าตายาย ญาติกาทั้งหลาย ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย และเทวดาที่รักษาข้าพเจ้า พระที่เสวยอายุข้าพเจ้า เทพเจ้าทั้ง ๗ วัน พระภูมิที่บ้านข้าพเจ้า เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่บ้านข้าพเจ้า ผีเรือนทั้งหลายที่บ้านข้าพเจ้า และพระผู้เป็นใหญ่ พระผู้เป็นเจ้า องค์สมเด็จพระอิศวรนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ พระจตุโลกบาลทั้งสี่ เทพเจ้าสิบหกชั้นฟ้า เทพเจ้าทั่วมหานภากาศ เทพเจ้าทั่วทั้งสิบทิศ มหาสมุทร จักรวาล มหาจักรวาล อนันตจักรวาล เทพเจ้าทั่วโลก และดวงพระวิญญาณจอมมหาราชทั้งหลาย จอมอริราชทั้งหลาย มหาราชทั้งหลาย พระเจ้าแผ่นดินไทยทั้ง ๙ พระองค์ และบรรพบุรุษทั้งหลาย องค์พระสยามเทวา พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองอันเรืองฤทธิ์ พระโพสพ นางพระธรณี นางพระคงคา พระพาย พระเพลิง ดิน น้ำ ลม ไฟ ศัตรูหมู่มารทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย มากไม่มีประมาณ จงเป็นสุขเป็นสุข หมดทุกข์ หมดภัย หมดอันตราย ทั้งหลายเทอญ
บุญกุศลทั้งหลาย มหากุศลทั้งหลาย มหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ข้าพเจ้าขออุทิศให้บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติกาทั้งหลาย ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตากรุณาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลาย เบื้องต่ำตั้งแต่มนุษย์โลกลงไปถึงอเวจีมหานรก เบื้องสูงตั้งแต่มนุษย์โลกขึ้นไปถึงอกนิฏฐ์มหาพรหม และรอบครอบจักรวาล มหาจักรวาล อนันตจักรวาล จงเป็นสุขเป็นสุข หมดทุกข์ หมดภัย หมดอันตราย ทั้งหลายเทอญ

บุญกุศลทั้งหลาย มหากุศลทั้งหลาย มหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ข้าพเจ้าขออุทิศให้บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติกาทั้งหลาย ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย เมื่อชาติก่อน ทุกภพทุกชาติ ไม่มีประมาณ จงเป็นสุขเป็นสุข หมดทุกข์ หมดภัย หมดอันตราย ทั้งหลายเทอญ
บุญกุศลทั้งหลาย มหากุศลทั้งหลาย มหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ข้าพเจ้าขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ทั้งในชาตินี้และเมื่อชาติก่อน ทุกภพทุกชาติ ไม่มีประมาณ จงเป็นสุขเป็นสุข หมดทุกข์ หมดภัย หมดอันตราย ทั้งหลายเทอญ
ข้าพเจ้าขออาราธนา พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเสด็จพ่อปู่พระแก้วมรกต เสด็จปู่พระพุทธชินราช เสด็จปู่พระมงคลบพิตร เสด็จปู่วัดพนัญเชิง เสด็จปู่วัดเกศไชโย เสด็จปู่พระพุทธโสธร เสด็จปู่วัดเขาตะเครา เสด็จปู่วัดไร่ขิง เสด็จปู่วัดบ้านแหลม เสด็จปู่วัดบางพลี สมเด็จพระสังฆราชทุกๆ พระองค์ เสด็จปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เสด็จปู่โตวัดระฆัง พระธุดงค์ที่เคร่งครัดทั่วประเทศไทย พระธุดงค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทย พระธุดงค์ที่เรืองฤทธิ์เรืองอำนาจทั่วประเทศไทย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในมนุษย์โลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเทวโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพรหมโลก จงคุ้มครองข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย หมดอันตราย หมดสรรพเคราะห์ หมดสรรพโศก หมดสรรพโรค หมดสรรพภัย หมดสรรพอันตราย ศัตรูหมู่มารทั้งหลายจงพ่ายแพ้ไป ศัตรูหมู่มารทั้งหลายจงเสื่อมสูญไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญก้าวหน้ามหาศาล เจริญรุ่งโรจน์มหาศาล เจริญรุ่งเรืองมหาศาล ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนาน

ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนาน

ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดยอด เจริญรุ่งโรจน์อันสูงสุดยอด เจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดยอด ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนาน

ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ อายุเจริญด้วยอายุ วรรณะขอให้มีรูปร่างสวยงามเหมือนทองคำธรรมชาติ เหมือนหนึ่งนายช่างผู้ฉลาด หลอมหล่อขัดเกลาไว้เป็นอันดี ขอให้มีรูปร่างสวยงาม ดังเทพเทวัญบนชั้นฟ้า สุขะขอให้มีความสุขความเจริญอันมโหฬารอันยิ่งใหญ่ พละขอให้มีกำลังวังชาถึงเจ็ดช้างสาร

ขอให้มีมหาอำนาจใหญ่โตมโหฬารดั่งพญาราชสีห์ ขอให้มีฤทธิ์ดังพระโมคคัลลาน์

ขอให้มีปัญญาและกำลังทรัพย์มากกว่าคนทั้งหลายตลอดกาลนาน

ขอให้ข้าพเจ้าได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาของพระศรีอาริย์ สมเด็จพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จมาตรัสรู้

ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นสาวกและได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทอญ

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 4รัก +10 หลง +47 เสน่ห์แรง +20 ย่อ เหตุผล
หิรัญ + 22
steelpony + 15
wawatep + 20
Kasemnoi + 10 + 10 มีประโยชน์มากครับ ...

ดูบันทึกคะแนน

ตัวเลขทั้ง 7 ในเบอร์มือถือ สามารถบ่งบอกนิสัยตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อย่ารอให้ชีวิตคุณดีก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเลขมือถือให้ดี คุณต้องเปลี่ยนเลขดีก่อน ชีวิตคุณถึงจะดี!! ตัวเลขเสียๆ มักดึงดูดพลังงานเสียๆ เข้ามาทำให้เราผิดหวังในชีวิต ตรงกันข้าม ตัวเลขดีๆ มักดึงดูดพลังงานด้านดีๆ เข้ามาในชีวิต ผนวกกับบุญกรรมเก่าของแต่ละคนว่าจะไปสุดที่ตรงไหน เลขบางตัวเหมาะกับคนหนึ่ง แต่เป็นเลขเสียกับอีกคนหนึ่ง ศาสตร์พลังงานเลขมือถือ บางส่วนอิงจากโหราศาสตร์ไทย บางส่วนมาจากการเก็บสถิติ ศาสตร์เลขมือถือต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ในการวางตัวเลขมือถือให้เหมาะสม หลายคนเมื่อทราบผลการวิเคราะห์เบอร์มือถือของตนแล้วว่า ดี ร้าย อย่างไร แต่ยังพร้อมยอมทนใช้อยู่ ไม่รู้ทำไม เหตุผลง่ายนิดเดียว "เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตน" เมื่อถึงเวลา ฟ้าจะเปิดทางให้ท่านเปิดใจรับเรื่องมงคลดีๆ เข้ามาเสริมความรุ่งเรืองชีวิตท่านเอง จงจำไว้ ดวงคนเลือกเบอร์มาใช้เอง เบอร์ใครเบอร์มัน ไม่ซ้ำกัน หากท่านศรัทธาในศาสตร์พลังตัวเลขแล้ว ขออย่าลังเล หรือสงสัย อย่ารีรอทนใช้เบอร์เสียๆ เพื่อดึงดูดเรื่องร้ายๆ มารอเพื่อส่งผลแล้วค่อยเปลี่ยนเบอร์มือถือ วันนี้ คุณมีทางเลือกใช้ชีวิตแบบติดเทอร์โบได้ มัวช้าอยู่ทำไม? บริการวิเคราะห์เบอร์มือถือ วางเลขมงคล เรื่องการงาน การเงิน ความรัก โทร 09ุ ุ42282289 LINE ID: cholvibul
TOPSTAR โพสต์เมื่อ 28-7-2012 22:28 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอร่วมอนุโมทนา สาธุ....
Kasemnoi โพสต์เมื่อ 28-7-2012 22:51 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
ร่วมด้วย ช่วยอนุโมทนา สาธุ ..... อีกแรงขอรับ
pairpairpair โพสต์เมื่อ 28-7-2012 22:52 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
Anurak โพสต์เมื่อ 29-7-2012 01:14 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
beebig โพสต์เมื่อ 29-7-2012 01:22 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
guloveie โพสต์เมื่อ 29-7-2012 03:41 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุ
sun โพสต์เมื่อ 29-7-2012 08:59 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
PHALAT โพสต์เมื่อ 29-7-2012 10:27 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
โอ้ววว ยาวม๊ากกกก
suriyon โพสต์เมื่อ 29-7-2012 10:40 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สาธุ ด้วยคนครับท่าน
title โพสต์เมื่อ 29-7-2012 22:48 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
บทเดียวกับน้ำมนตร์หรือป่าวครับ  บทนี้
arm2499 โพสต์เมื่อ 29-7-2012 22:53 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับโพสต์นี้ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครเป็นชาวเมืองเสน่ห์กาหลง

รายละเอียดเครดิต

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำย้อนกลับ /1 ถัดไป

รายชื่อผู้กระทำผิด|Archiver|Mobile|เมืองเสน่ห์กาหลง (Khalong Charming Town)

GMT+7, 16-8-2020 02:36 , Processed in 0.075013 second(s), 13 queries , XCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้